Pokljuka je z gozdom pokrita visoka kraška planota v Julijskih Alpah. Je največja zaokrožena gozdna površina v Triglavskem narodnem parku. V dolžino meri 20 km in skoraj toliko je tudi široka. V razponu od 1.000 do 1.400 m je okoli 6.300 ha gozdov, v katerih prevladuje smreka.

Razgibano površje skritih brezen, zaraščenih kont, vrtač in dolinic je ostanek delovanja pokljuškega ledenika. Za njim so ostala pokljuška barja, zamočvirjene in težko prehodne gozdne površine. Barja spadajo med najjužnejša visoka barja v Evropi.

Pokljuka je ena izmed najbolj znanih slovenskih planot, saj priredja svetovno znana tekmovanja v biatlonu. Planota je večinoma poraščena z gozdovi, zanimivo pa je šotno barje Šijec, ki ima z omogočanjem zavetja različnim živalskim in rastlinskim vrstam velik ekološki pomen.