POSLANSTVO

Poslanstvo Športnega centra Triglav Pokljuka je omogočiti rekreacijo in profesionalno ukvarjanje s športom za rekreativne športnike, vrhunske športnike, udeležence vzgojno izobraževalnih ustanov, tekmovalce ter ostale obiskovalce in turiste kot tudi podjetja in druge organizacije skozi celo leto.

VIZIJA

Vizija Športnega centra Triglav Pokljuka je vse obiskovalce na Pokljuki pravilno usmeriti na lokacije, ki s svojo urejenostjo omogočajo vadbo in oddih, s tem pa ohraniti določene druge lokacije nedotaknjene.

Vizija Športnega centra Pokljuka je postati sodoben in evropskim standardom primerljiv športno rekreacijski center, ki bo omogočil rekreativno in vrhunsko ukvarjanje s športom za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, udeležencev vzgojno izobraževalnih ustanov, vrhunske športnike, obiskovalce in turiste preko celega leta ter hkrati obiskovalce na Pokljuki pravilno usmeriti na lokacije, ki s svojo urejenostjo omogočajo vadbo in oddih, s tem pa ohraniti določene druge lokacije nedotaknjene.

Vizija Hotela Center je postati cenjeno pribežališče športnikom, rekreativcem in ostalim obiskovalcem, slediti sodobnim trendom v ponudbi za aktivno in zdravo bivanje ter biti zgled v skrbi za sožitje med človekom in naravo. Naši gostje nas bodo prepoznali kot zanesljive gostitelje, ki poskrbijo za vsestransko udobje v času vrhunskih športnih dogodkov, rekreativnih prireditev in drugih oblik preživljanja časa v osrčju pokljuških gozdov.